Regulamin

Nasz adres:
Z.P.H. „EMC-CZAJA” SP.J.
ul. Kamińskiego 34
42-200 Częstochowa
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166876
NIP 573-23-54-295
REGON 151500369
tel kom. +48 506 694 340
Telefonicznie jesteśmy dostępni dla Państwa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
16:00

Regulamin:
I. Oferta i warunki ogólne.
1. sklep.emcmoda.pl należy do firmy  Z.P.H. „EMC-CZAJA” Spółka Jawna, ul.
Kamińskiego 34, 42-200 Częstochowa, NIP: 573-23-54-295 zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000166876
2.Oferta prezentowana na stronie dotyczy wyłącznie sprzedaży internetowej, nie jet pełną
ofertą firmy. Wszystkie ceny w e-sklepie, są cenami brutto podanymi w PLN (zawierają
podatek VAT).
3. Korzystanie ze strony internetowej emcmoda.pl jest dobrowolne. Dotyczy to także
dokonywania zakupów w e-sklepie oraz podawania danych osobowych w czasie składania
zamówienia.
II. Zamówienia i ich realizacja.
1.Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczy, w przypadku płatności kartą
lub przelewem, powyższy termin rozpoczyna się od dnia wpływu należnej kwoty na
wskazany rachunek bankowy sklepu. W wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec
przedłużeniu o czym Klient zostanie niezwłocznie  poinformowany.
2.Termin realizacji zamówienia, to czas pomiędzy potwierdzeniem złożenia zamówienia, a
przekazaniem towaru Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej. Zamówienia w trakcie
realizacji nie może być anulowane.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez e-sklep e-maila,
potwierdzającego dokonanie zamówienia, lub po wpływie należności na rachunek sklepu.
4. Zamówienie nie potwierdzone przez Klienta do 7 dni roboczych będzie anulowane.
5. Przy wyborze formy płatności przelewem, należność należy przekazać na wskazany
rachunek bankowy sklepu

6. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku po godzinie 14:00 będą rozpatrywane
następnego dnia, natomiast zamówienia złożone w piątek po godzinie 14:00, soboty,
niedziele i święta, w najbliższym dniu roboczym.
7. Ceny podane przy poszczególnych asortymentach są wiążące w chwili złożenia
zamówienia. Faktura lub paragon wystawiane są w formie drukowanej. Wybrany
dokument dołączany jest do przesyłki.
8. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający
9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienia e-mailem  pod
warunkiem, że nie rozpoczęto jego realizacji. Rezygnacja musi być złożona za
pośrednictwem e-maila. W treści winna znaleźć się jednoznaczna informacja o zerwaniu
zamówienia, z określeniem jego szczegółów.
10. EMC do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta, który
zwraca zamówiony towar bez jego przyczyny.
III. Dostawa
1.Dostawa produktów, zamawianych w serwisie allegro oraz sklepie internetowym,
realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zamówione towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
3.Termin dostawy wynosi:
a) od 1 do 4 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej
b) do 24h godzin za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS przy zamówieniach
zrealizowanych do godziny 14:00.

IV. Płatności
Klient ma do wyboru następujące opcje:
1.Przelew-przedpłata:
Z.P.H. „EMC-CZAJA” SP.J.
03 1140 2017 0000 4302 0411 3056 (BRE BANK SA)
ul Kamińskiego 34
42-200 Częstochowa
…………………………………………………………………………………………………………
Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu e-mail, potwierdzającego gotowość realizacji
zamówienia.
2. E-transfer (Przelewy 24)
3.Płatność za pobraniem – należność pobrani pobiera pracownik Poczty Polskiej lub firmy
kurierskiej.

Koszty przesyłek zależne są od rodzaju płatności i wybranej formy przesyłki.

V. Reklamacje, zwroty i wymiany
Reklamacje:
1.W przypadku uszkodzenia przesyłki w trakcje dostawy, należy niezwłocznie , w
obecności kuriera, listonosza lub w danym urzędzie pocztowym sporządzić odpowiedni
protokół, nie przyjmując przesyłki. Protokół ten jest podstawą do wystąpienia z reklamacją
dostawy.
2.Towary sprzedawane w sklepie objęte są gwarancją jakości na zasadach określonych
art. 577 i nast. Kodeksu Cywilnego . Zgłoszenie wad jakościowych winno nastąpić w jak
najszybszym czasie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
3.Zwracany towar musi być czysty, bez oznak użytkowania. Do odsyłanego towaru należy
dołączyć opis wady,  paragon bądź fakturę.
4.Niespełnienie tych warunków spowoduje nierozpatrzenie reklamacji i odesłanie towaru
na koszt Klienta
5.Odsyłany towar powinien być zapakowany jak w momencie jego odebrania, w
przeciwnym wypadku kosztami wynikającymi z jego uszkodzenia w czasie transportu,
obciążony zostaje Klient.
6.W przypadku uznania reklamacji, e-sklep ponosi koszty wysyłki nowego towaru.
Reklamacja, uznana za bezzasadną, nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów
poniesionych przez Klienta.
7.Zdjęcia produktów i kolory, przedstawione na stronie sklepu, mogą się nieznacznie
różnić od rzeczywistych. Nie jest touznawane za wadę fabryczną.

Zwroty i wymiana:
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni ustalonym w sposób
określony w art. 10 ust. 1(Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku) o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
2. Zwrot i wymiana dotycząca towarów nieużywanych, czystych i oryginalnie
zapakowanych.
3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub fakturę
VAT), z zaznaczeniem: „zwrot” lub „wymiana”.
4. Wszelkie koszty dodatkowe zwracanego lub wymienionego towaru, pokrywa Klient.
5. Formularz zwrotu / wymiany:  POBIERZ
6.Forma zwrotu należności uzależniona jet od formy dokonania płatności (przelew,
pobranie)
7.Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje odesłanie towaru na koszt Klienta

Wymiana, zwroty reklamacje prosimy przesłać na adres:
Z.P.H. „EMC-CZAJA” SP.J.
ul. Kamińskiego 34
42-200 Częstochowa

VI. Ochrona danych osobowych.
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie
przez Firmę EMC danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami Ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(DZ.U. Nr. 133 Poz 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich
poprawiania oraz usunięcia oraz Ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 133, Poz. 1204),
2. Dane osobowe, które podaje Klient podczas zakupów, pozyskane są wyłącznie w
związku z działalnością e-sklepu na portalu
3. Z.P.H. „EMC-CZAJA” SP.J. Korzysta z danych Klientów tylko do celów funkcjonowania
sklepu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawianie oraz wystosowanie
żądania o zaprzestaniu wykorzystania ich.
4. Dane osobowe podane w czasie składania zamówienia udostępnianie są jedynie firmie
kurierskiej w celu dostarczenia złożonego zamówienia.