Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w
tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
1. Informacje ogólne
1  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
emcmoda.pl
2  Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ZPH \”EMC-
CZAJA\” Spólka Jawna Kamińskiego 34 ,42-229, Częstochowa
3  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: mariusz@emcmoda.pl
4  Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do
danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5  Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
Obsługa zapytań przez formularz Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
Realizacja zamówionych usług
Prezentacja oferty lub informacji
6  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1 Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą
być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

3. Hosting
1 Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora:
cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1 W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane
osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z
Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
Dotyczy to takich grup odbiorców:
operatorzy płatności
operatorzy systemu komentarzy
upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
realizacji celu działania strony

2 Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to
konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3  Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
-dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania,
-usunięcia,
-ograniczenia przetwarzania,
-oraz przenoszenia danych.

4  Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu
wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w
przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
5  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu.

7  W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
marketingu bezpośredniego.

8 Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów
o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
Europejskiej.

5. Informacje w formularzach
1  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
osobowe, o ile zostaną one podane.

2  Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
adres IP).

3  Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego
formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz
adresu url strony zawierającej formularz.

4 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst
i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1 Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
1 Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
(Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi
danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na
wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików
cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
8. Informacja o plikach cookies
1  Serwis korzysta z plików cookies.
2  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
internetowej.
7  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),
Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w
USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1 Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
www
2 W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:

-Android
-Safari (iOS) Windows Phone